قوانین سرور های با فروش نیرو

توسط

با سلام سرور های با فروش نیرو travianvip با قوانین و شرایط زیر میباشد: 1-سرعت سرور ها 1 میلیون 2-سرعت لشگریان 500 3-تولیدات منابع با سرعت 1 میلیون 4-تربیت لشگریان با کمترین زمان ممکن(سطح ساختمان ساخت نیرو تاثیر در سرعت تربیت دارد) 5- امکان خرید حمایت (محدود و تنها تا زمان آزاد سازی کتیبه) 6-آزاد…

جوایز نقدی

توسط

سرور ماهانه آبان ماه سرور چهارم هفتگی آبان ماه سرور سوم هفتگی آبان ماه سرور دوم هفتگی آبان ماه