در این بازی زمان سرور ها متغیر بوده و از بین سرور های هفتگی تا سالانه پلیر قدرت انتخاب دارد در اواسط بازی قومی وارد میشوند به نام قوم ناتار ها این نژاد وحشی ترین نیرومند ترین پر قدرت ترین و با ارزش ترین و تخربگر ترین سرباز ها را دارا می باشند ناتار ها تنها با یک اکانت بر روی جهان تراوین قدم می گزارند که این اکانت در نخست دارای ۶۰ دهکده می باشد که هر دهکده حاوی یک کتیبه است بازیکنانی وجود دارند که در خود توان مقابله با وحشی گری های این قوم را می بینند انان می توانند با حمله به این دهکده ها و تخریب خزانه ی ان کتیبه ی داخل دهکده را ربوده و از ان خود کنند این کتیبه ها نام ها و مکانات متفاوتی دارند از جمله کتیبه ی گیچ کننده هر کتیبه امکان مخصوصی برای هر بازیکن به وجود می اورد مانند کتیبه ی چشمان عقاب که باعث چند برابر شدن قدرت جاسوس های ان اکانت می شوند مدتی بعد از ازاد شدن کتیبه ها نوبت به آزاد شدن نقشه های ساخت میشود لذا دهکده های جدیدی به سرور اضافه میشود در تمام دهکده ها کتیبه هایی وجود دارند که نقشه ی ساخت عمرات جادو نام دارند بازیکنان با تسخیر این کتیبه ها می توانند عمارت جادو یا همان شگفتی جهان یا همان WW که مخفف کلمه ی Wonder of the World می باشد را بسازند این ساختمان دارای ۱۰۰ مرحله است که در هر مرحله منابع زیادی را احتیاج دارد هر بازیکن که بتواند زود تر این ساختمان را به سطح ۱۰۰ برساند برنده ی سرور خواهد شد در این میان همر ها که خود بازیکنانی بسیار قدرتمند هستند هم به شگفتی جهان حمله می کنند زیرا بازیکنان تراوین اعتقاد دارند که فقط باید اتحاد خودشان پیروز سرور باشد به همین علت شگفتی جهان اتحاد های دیگر را دوست نمی دارند و خواهان سرکوبی ان هستند به جرعت می توان گفت در تراوین هیچ دفاعی نیست که در مقابل هجوم همر ها بتواند کاملا مستحکم و هم چنین با تلفات کمتر ایستادگی کند و این چنین بازی به پایان می رسد داستان اصلی بازی از این قرار است که ناتار ها این کتیبه ها را از نیاکان ما ربوده اند و رعب و وحشتی در دل انان انداخته اند و ما به بازی امده ایم تا بتوانیم این کتیبه را باز ستانده و ساختمانی را که زمانی ناتار ها تخریب کرده بودند دوباره بنا کنیم.با ارزوی ساعاتی خوش برای شما