تربیت لشگریان در تراوین

توسط

مسيله مهمی که در این بازی مطرح است بحث ساخت ارتشی قدرمند است در تراوین ما 3 نوع نیرو داریم 1.نیروی پیاده نظام(تربیت در سرباز خانه) 2 نیروی سواره نظام(تربیت در اصطبل) 3.ابزار محاصره(تربیت در کارگاه) هر یک از نژاد ها دارای نیرو های مختلف با قدرت و توانایی های مختلفی هستند.برای ساخت ارتش خود…