ایجاد دهکده جدید

توسط

شروع بازی   وقتی شما دارای قصر سطح 10، 15 و یا 20 هستید و یا اقامتگاه سطح 10 و یا 20 دارید و امتیاز فرهنگی کافی نیز دارید، قادر به تسخیر دهکده و یا ساخت آن می باشید.برای ساخت دهکدۀ جدید شما نیاز به 3 مهاجر و خانۀ خالی در نقشه دارید. برای تسخیر دهکده شما نیاز به رئیس/رئیس قبیله/سناتور و دهکدۀ موجود (دهکدۀ بازیکن…