داستان بازی

توسط

در این بازی زمان سرور ها متغیر بوده و از بین سرور های هفتگی تا سالانه پلیر قدرت انتخاب دارد در اواسط بازی قومی وارد میشوند به نام قوم ناتار ها این نژاد وحشی ترین نیرومند ترین پر قدرت ترین و با ارزش ترین و تخربگر ترین سرباز ها را دارا می باشند ناتار ها…